Peygamber Efendimizin Zevceleri'nin İsimleri


Hz. Hatice (radıyallâhu anhâ): Hanımlarından ilki olan Hz. Hatice (radıyallâhu anhâ) Kureyşli Huveylid’in kızıdır. Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) onunla peygamber olmadan önce, Hatice (radıyallâhu anhâ) annemiz kırk yaşında iken evlendi. Ölünceye kadar bir başkasıyla evlenmedi, peygamberlik görevinde Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) yardım eden, onunla birlikte üstün gayret gösteren, canını ve malını onun yoluna koymuştu. 


Hz. Sevde 
(radıyallâhu anhâ) : Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), Hz. Hatice’nin (radıyallâhu anhâ) vefatından günlerce sonra Kureyşli Zem’a'nın bu kızı ile evlendi. 


Hz. Aişe 
(radıyallâhu anhâ): Hz. Ebû Bekir’in (radıyallâhu anh) kızıdır. Hanımlarının en fakihi/anlayışlısı ve kendisine en sevimlisi idi. Sahâbenin pek çoğunun fetvâ kaynağı idi. (Ona iftira atıldığında) suçsuzluğu vahiy ile tespit edildi.


Hz. Hafsa 
(radıyallâhu anhâ) : Ömer b. Hattâb’ın (radıyallâhu anh) kızıdır.


Hz. Zeyneb 
(radıyallâhu anhâ) : Kays kabilesinin Hilâl b. Amiroğulları’ndan Huzeyme b. el-Hâris’in kızıdır.  


Hz. Ümmü Seleme Hind 
(radıyallâhu anhâ) : Kureyşli Mahzûmoğulları’dan Ebû Ümeyye’nin kızıdır. 


Hz. Zeyneb bt. Cahş 
(radıyallâhu anhâ) Esedoğulları’ndandır. Bu hanım, halası Ümeyye’nin kızıdır. 


Hz. Cüveyriye 
(radıyallâhu anhâ) : el-Hâris’in kızıdır.


Hz. Ümmü Habîbe 
(radıyallâhu anhâ) Kureyş’in Emeviler kolundan Ebû Süfyân’ın kızıdır. 


Safiyye 
(radıyallâhu anhâ)Nadîroğulları’nın reisi olan Huyey b. Ahtab’ın kızıdır. Hârûn b. İmrân’ın soyundan gelmektedir.

Hz. Meymûne 
(radıyallâhu anhâ) Hilâloğulları’ndan el-Hâris’in kızıdır.

Hiç yorum yok: